Trajnim dhe punësim

Mëso me shumë

Laboratorë të sofistikuar

Mëso me shumë

Faqja Kryesore

Për Ne

Qendra e trajnimit Meister u themelua në vitin 2017 nga kompanitë e grupit Hymeri (Hymeri Elevators Kosova, Hymeri Elevators Albania, Meister dhe Hymeri Aufzuege GmbH) si qendër e dyfishtë e arsimit dhe aftësimit profesional VET (Vocational Education Training) post-sekondarë. “Qendra Trajnuese Meister” është qendër e cila ka për qëllim trajnimin dhe aftësimin profesional të të rinjëve dhe të rriturve në fusha të specializuara për nevoja të tregut të punës. Meister ofron trajnime profesionale në fushat si mekatronikë, instalime elektrike dhe instalime hidrosantitare.

Meister si shkollë- qendër trajnuese post-sekondare, respektivisht si qendër VET është e orientuar në ofrimin e trajnimeve profesionale të bazuara në Sistemin Dual Gjerman. Sistemi gjerman i arsimit dhe aftësimit profesional, i njohur gjithashtu si sistemi i trajnimit të dyfishtë, është shumë i njohur në të gjithë botën për shkak të kombinimit të tij të teorisë dhe praktikës në një mjedis pune. Për kompanitë, sistemi i trajnimit të dyfishtë është mënyra më e mirë për të rekrutuar staf të kualifikuar. Qendra e trajnimit “Meister” është qendra e parë e këtij lloji në rajon. Meister do të ketë një rol kyç për forcimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë në nivel vendi dhe rajoni.

Këto trajnime ofrohen me kurrikula të avancuara të përgatitura nga mentorë të kualifikuar të fushës me përvojë të gjatë në industri. Përfitimi i njohurive në kombinim me pjesën praktike ndihmon që studentët (kandidatët) të adaptohen me proceset e punës duke i mundësuar të zhvillohen dhe të aftësohen si dhe të përfitojnë shkathësitë adekuate teknike, etikë të punës dhe profesionalizëm.

Më Shumë...

Lajmet

“11 Marsi” në Prizren...

Meister Training Center si mbështetëse e sistemit dual të arsimit, ka vazhduar takimet me Shkollat Profesionale të Kosovës, Me shkollën mikëpritëse “11 Marsi” në Prizren, diskutuam nevojat e bashkëpunimit në…

Konkurs Pune/ We’re Hiring – Director of Training and Development…

We’re looking for qualified candidates to join our organization! Do you see yourself as the next Director of Training and Development at Meister Training Center? Yes if.. you believe in…

KONKURS PËR PRANIMIN E STUDENTËVE – MEISTER TC...

Qendra e Trajnimeve Meister ka hapur konkurs për pranimin e 12 kandidateve të rinj në drejtimin e Mekatronikës (lift dhe shkallë lëvizëse) Përveç rrogës së rregullt mujore për pjesen praktike qe mundësohet nga Kompania…

Workshop-conference...

Qendra e Trajnimit Meister në bashkëpunim me Giz dhe KDWV – OEGJK mbajtën Workshop-conference me temën“Sistemi dual i aftësimit profesional dhe roli i kompanive” Në këtë ngjarje ishin të ftuar…

Stories