Grand Opening

Meister Training Center dhe Hymeri Elevators në bashkëpunim me Giz dhe develoPPP.de,
mbajtëm ceremonine e hapjes së projektit te përbashkët
3 vjeçar,

 

ku, përqendrim është përmirësimi i aftësimit dhe arsimit profesional sipas sistemit dhe kualifikimit dual Gjerman,
me drejtime:

Mekatronikë, Instalime Elektrike dhe Sanitari,

Ky projekt është mbështeteur edhe nga
Ambasadori Gjerman në Kosovë, Jörn Rohde,
me qëllim që ky projekt do të kontriboj në zhvillimin e sistemit të arsimit dhe aftësimit profesional në Kosovë.

Bëhu Meister

Aftësohu
Arsimohu
Punësohu

#arsim #aftesim #punesim #mekatronike #instalimeelektrike #sanitari #learning #work #working #meister #dualsystem #behumeister #elevators #hymerielevators #kleemann #giz #develoPPPde

Na ndiqni në rrjetet sociale