Marrëveshja e Bashkëpunimit në mes të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës dhe Meister-TC.

Sot është nënshkruar Marrëveshja e Bashkëpunimit në mes të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës si organ i pavarur në kuadër të MPMS-së dhe Meister-TC.
Qëllimi i Marrëveshjes është arritja e synimeve të përbashkëta në sferën e aftësimit profesional dhe përgaditjen e të papunëve dhe punëkërkuesve për tregun e punës.

 

Na ndiqni në rrjetet sociale