Memorandum i Mirëkuptimit në mes të ICK-së dhe Qendrës së Trajnimit MEISTER

Sot me datë 17/09/2019 në objektin e qendrës së trajnimit Meister është nënshkruar Memorandum i Mirëkuptimit në mes të ICK-së dhe Qendrës së Trajnimit MEISTER .Arsyeja i këtij memorandumi është për të rritur dhe nxitur bashkëpunimin, me qëllim të zbatimit të aktiviteteve në fushën e zhvillimit profesional, punësimit, inovacionit, dhe trajnimeve.

 

Na ndiqni në rrjetet sociale