Në konferencë Kushtet e përgjithshme dhe përvojat në fushën e arsimit profesional në Kosovë”

Në konferencën e mbajtur për “Kushtet e përgjithshme dhe përvojat në fushën e arsimit profesional në Kosovë”

 

E organizuar nga Fondacioni Friedrich Ebert Stiftung, GIZ dhe Oda Ekonomike Gjermane-Kosovare, ishin pjesëmarrës në panel themeluesi I qendrës së trajnimit Meister z.Hysni Ymeri I cili foli per përvojat dhe mundësite e zhvillmit të këtij sektori ,gjithashtu në panel ishte edhe Traineri I qendrës së trajnimit Meister z.Arben Zyberi dhe praktikanti Elhami Kadiri të cilët treguan përvojat ,sfidat dhe sukseset e tyre në qendrën e trajnimit.
Në këtë panel u diskutua për mënyrat e avancimit te reformave si dhe aplikimin e arsimimit dual, teorik dhe profesional.
Në këtë panel mori pjesë edhe Kryeministri I Rep. Kosoves i cili deklaroi se Arsimi Dual është domosdoshmëri që në Kosovë të kthehet si bazë për aftësimin e të rinjve tanë dhe premtoi ndihmesë për zhvillimin e sistemit dual edukativ në Kosovë.

Na ndiqni në rrjetet sociale