Scampa & Powerpack Kosovo

Me qëllimin e njejtë për t’i siguruar kuadrot tona të ekspertëve të rinj,
Meister TC ka realizuar takim me kompanitë Scampa & Powerpack Kosovo
Ata kanë mundësuar mbulimin e pjesës praktike për kandidatët tanë professionalë.
Nënshkrimi i Memorandumit të Bashkëpunimit do të na japë mundësinë për të ndërtuar baza të përbashkëta dhe për të gjetur zgjidhje të kënaqshme për bashkëpunimin në të ardhmen!

Na ndiqni në rrjetet sociale