Vizita

Vizita e kandidatëve tanë në hapësirat punuese që do t’i kryejnë punët praktike 9-mujore, ku instalimi i ashensorëve dhe shkallëve lëvizëse bëhet
nga Hymeri Elevators

– 𝐀𝐫𝐬𝐢𝐦𝐨𝐡𝐮 – 𝐀𝐟𝐭𝐞̈𝐬𝐨𝐡𝐮 – 𝐏𝐮𝐧𝐞̈𝐬𝐨𝐡𝐮

Na ndiqni në rrjetet sociale