Workshop-conference

Qendra e Trajnimit Meister në bashkëpunim me Giz dhe KDWV – OEGJK

mbajtën Workshop-conference me temën“Sistemi dual i aftësimit profesional dhe roli i kompanive”

Në këtë ngjarje ishin të ftuar shumë biznese vendore ku shkëmbyen informacione rreth sistemit dual në aftësimin profesional dhe rolin e rëndësishëm që ka ky sistem për zhvillimin ekonomik dhe fuqizimin e rinisë tonë.

Meister mirëpret të gjithë kompanite vendore të interesuara për bashkëpunim në krijimin e kapaciteteve njerëzore dhe kualifikimin e fuqisë punëtore.

Na ndiqni në rrjetet sociale