Hymeri Kleemann Albania

Hymeri Kleemann Albania u krijua në tetor 2009 në Tiranë, Shqipëri, pas vizionit të

Kompanise ëmë në Kosovë, me një objektiv specifik për të qenë një kompani e specializuar për

shitjen dhe mirëmbajtje e ashensorëve dhe shkallëve lëvizëse në tregun shqiptar. Që atëherë,

Hymeri Kleemann Albania ka përfunduar projekte të shumta në sektorë të ndryshëm dhe ka krijuar

një gjurmë të rëndësishme në Shqipëri.

Na ndiqni në rrjetet sociale