Mjeshtri LLC

Mjeshtri LLC Kosovë është partneri tjetër zbatues në projekt, e cila është një kompani me një

numër të madhe të mjeshtërve dhe stafit teknik me përvojë të madhe. Kompania ofron shërbim të

gjerë në menaxhim të objekteve, duke filluar nga mirëmbajtja e ndërtesave, pastrimi profesional,

hidraulik, mirëmbajtja e energjisë elektrike, instalimi dhe mirëmbajtjen e ngrohjes / ftohjes dhe

riparimin e prishjeve. Për momentin, kompania ofron shërbimet e saj të mirëmbajtjes në 300

ndërtesa banimi në Prishtinë dhe rreth 20 ndërtesa komerciale

Na ndiqni në rrjetet sociale