Patrick Martens – Delegat i Dhomës se Industrisë dhe Tregtisë Gjermane ( AHK )

Keep in touch