Sot me datë 17/09/2019 në objektin e qendrës së trajnimit Meister është nënshkruar Memorandum i Mirëkuptimit në mes të ICK-së dhe Qendrës së Trajnimit MEISTER .Arsyeja i këtij memorandumi është për të rritur dhe nxitur bashkëpunimin, me qëllim të zbatimit të aktiviteteve në fushën e zhvillimit profesional, punësimit, inovacionit, dhe trajnimeve.  
Me datë 12.09.2019 në Wurzburg të Gjermanisë është nënshkuar memorandum mirëkuptimi me kompaninë e mirënjohur gjermane Bosch Rexroth AG, Drive&Control Academy si partner për Kosove dhe Shqipëri në ofrimin e trajnimeve ne fushën e Makaronikes, Hidraulikes dhe teknologjinë industriale 4.0. Bashkëpunimi përfshin ofrimin e trajnimeve duke përdorur pajisjet, materialet trajnuese, dhe platformën për e-learning, te […]

Vizitë nga AHK/TIHK

Sot, në objektin e Qendrës së Trajnimit Meister ishte për vizitë zt.Patrick Martens, zt.Tobias Bolle dhe zt.Dejan Chupovski përfaqësues nga AHK /DIHK ( Dhoma Gjermante të Tregtisë dhe Industrisë) ne vazhgën e thellimit të bashkëpunimit me Meister TC. Zt,Bujar Ejupi - Drejtori i Meister TC i njoftoi musafirët me ecurinë e zhvillimit dhe pregaditjet për fillimin e grupeve të reja të studentëve.
Tradicionalisht, sistemi i arsimit dhe aftësimit profesional në Kosovë është sistem i bazuar në përvojën teorike në shkollë, për dallim nga trendët bashkëkohore të zbatimit të sistemit të bazuar në punë praktike në ndërmarrje (sistemi dual) apo sistemi i dyfishtë.
Si shkollë post-sekondare, respektivisht qendër e trajnimit profesional TC Meister ka për model sistemin dual, sistem i dëshmuar gjerman i edukimit.
Në konferencën e mbajtur për “Kushtet e përgjithshme dhe përvojat në fushën e arsimit profesional në Kosovë”
Me datën 08.05.2019 në objektin e qendrës së trajnimit “Meister” u mbajt testi teorik për praktikantët e grupit të dytë në lëmin e mekatronikës.Gjatë testimit prezent ishte edhe eksperti I sistemit dual Tobias Bolle nga AHK (Shoqata e Dhomave Gjermane të Industrisë dhe Tregtisë) I cili njëherazi mbajti dhe një fjalë rasti ku I falenderoj dhe iu uroj suksese të gjithë praktikantëve.
Kemi nderin dhe kënaqësinë të jemi sponzorë zyrtarë I Federatës së Rugbyt të Kosovës , sport në hapat e parë por të sigurtë drejt zhvillimit të tij. Me datë 08/04 në zyret e kompanisë sonë është bërë nënshkrimi për sponzorizim të aktiviteteve të KRF ndërmjet kryetarit të KRF Z.Ruairi O’Connell dhe themeluesit e qendrës se trajnimit Z.Hysni Ymeri.
Sot është nënshkruar Marrëveshja e Bashkëpunimit në mes të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës si organ i pavarur në kuadër të MPMS-së dhe Meister-TC. Qëllimi i Marrëveshjes është arritja e synimeve të përbashkëta në sferën e aftësimit profesional dhe përgaditjen e të papunëve dhe punëkërkuesve për tregun e punës.

Keep in touch