PATRICK MARTENS – DELEGAT I DHOMËS SE INDUSTRISË DHE TREGTISË GJERMANE ( AHK )

Keep in touch